Кызматкерлерге

Урматтуу ЕЭУнун кызматкерлери!


LMS тутуму

--> "eimu.lms.kg"

Колдоо телефону: +996 990 000 302
Колдоо электрондук почта: roma99@bk.ru
_____________________________________________________________________________________________

Кабыл алуу тутуму:

--> "eimu.edu.kg/ams/"

Электрондук документтер:

--> "eimu.edu.kg/doc/"


Бардык суроолор боюнча төмөнкү дарекке кайрылыңыз: webmaster@eimu.edu.kg