1. Журналга берилген бардык кол жазмалар эл аралык этикалык принциптердин сакталышын камсыз кылуу үчүн кызмат кылган милдеттүү текшерүү процедурасынан өтөт.
 2. Журналдын формалдуу критерийлерине, анын ичинде техникалык талаптарына, оригиналдуулугуна жана журналдын тематикалык чөйрөсүнө ылайыктуулугуна жооп берген материалдар сырттан кароого жөнөтүлөт.
 3. Рецензенттер катары ушул сыяктуу темада басылмаларды чыгарган алдыңкы эксперттер чакырылат.
 4. Рецензенттер баа берет:
 • - кол жазманын журналдын темасына шайкештиги;
 • - илимий актуалдуулугу;
 • - изилдөө проблемасынын мааниси;
 • - илимий жаңылык;
 • - алынган натыйжалардын жана корутундулардын сапаты;
 • - колдонулган терминология;
 • - мурунку изилдөөлөргө шилтемелер;
 • - тексттин лингвистикалык сапаты.
 1. Кол жазманы талдоонун негизинде рецензент чечим кабыл алат:
 1.  кол жазманы өзгөртүүсүз басып чыгарууга сунуштоо;
 2.  кол жазманы кайра карап чыккандан кийин басып чыгарууга сунуштоо;
 3.  кол жазманы жарыялоодон баш тартуу.
 1. Сын-пикирлер авторлорго электрондук почта аркылуу жөнөтүлөт.
 2. Четке кагылган кол жазмаларды журналга кайра тапшырууга болбойт.
 3. Позитивдүү сын-пикирлер жарыялоо үчүн жетиштүү негиз эмес. Жарыялоо жөнүндө акыркы чечимди редакциялык кеңеш гана кабыл алат.
 4. Жарыялоо жөнүндө оң чечим кабыл алынган учурда кол жазма басып чыгаруу үчүн кезекке коюлат.

Язык:

Русский / Кыргызча / English