Окутуу

"Пирогов" интерактивдүү столу

"Пирогов" интерактивдүү столу

"Пирогов" интерактивдүү столу

Окуу жана методикалык бөлүм

Окуу жана методикалык бөлүм

Окуу жана методикалык бөлүм

Табигый гуманитардык дисциплиналар бөлүмү

Табигый гуманитардык дисциплиналар бөлүмү

Табигый гуманитардык дисциплиналар бөлүмү

Биомедициналык жана клиникалык дисциплиналар бөлүмү

Биомедициналык жана клиникалык дисциплиналар бөлүмү

Биомедициналык жана клиникалык дисциплиналар бөлүмү

Морфо-физиологиялык дисциплиналар бөлүмү

Морфо-физиологиялык дисциплиналар бөлүмү

Морфо-физиологиялык дисциплиналар бөлүмү