Поздравляем с праздником 23 сентября – День Государственного языка!

Поздравляем с праздником 23 сентября – День Государственного языка!
Урматтуу кыргызстандыктар 23-сентябрь 
Мамлекеттик тил — кыргыз тили майрамыңыздар менен куттуктайбыз!
Кыргыз тили — мамлекеттүүлүгүбүздүн белгиси, элибиздин ынтымагынын, биримдигинин негизи, көөнөрбөс руханий казынасы.
Түптүү элдин, уюткулуу улуттун, өнүккөн өлкөнүн мамлекеттик тили катары улуу тилибиздин учугу узарып, түбөлүгү түз болоруна терең ишенебиз.
Мамлекеттик тил майрамыбыз кут болсун!
Уважаемые кыргызстанцы,
Поздравляем вас с праздником 23 сентября – День Государственного языка!
Кыргызский язык – это символ нашей государственности, основа сплоченности и единства нашего народа и вечное духовное сокровище.
Мы глубоко верим, что будущее нашего великого языка будет процветающим, а его корни будут прямыми.
С Днем национального языка!
Dear Kyrgyz citizens, congratulate you with September 23rd - National Language Day!
The Kyrgyz language is the symbol of our statehood, the basis of cohesion and unity of our people and an eternal spiritual treasure.
We deeply believe that the future of our great language will be prosperous and its roots will be straight.
Happy National Language Day!