Башкы бет

Тандоо жана кабыл алуу жөнүндө жобо

Тандоо жана кабыл алуу жөнүндө жобо

Тандоо жана кабыл алуу жөнүндө жобо

Тандоо комиссиясы жөнүндө жобо

Тандоо комиссиясы жөнүндө жобо

Тандоо комиссиясы жөнүндө жобо

Университеттин эл аралык кызматташтыгы

Университеттин эл аралык кызматташтыгы

Университеттин эл аралык кызматташтыгы

Ченемдик-укуктук документтер

Ченемдик-укуктук документтер

Ченемдик-укуктук документтери

Камкорчулар кеңеши

Камкорчулар кеңеши

Камкорчулар кеңеши

Негизги миссия, максаты, маселелер

Негизги миссия, максаты, маселелер

Негизги миссия, максаты, маселелер

Башкаруу

Башкаруу

Башкаруу

ЕЭМУнун структурасы

ЕЭМУнун структурасы

ЕЭМУнун структурасы